პროფკავშირების გაერთიანების ინიციატივის საფუძველზე „ჯორჯიან მანგანეზის“ ხელმძღვანელებთან შეხვედრა კონკრეტული შედეგებით დასრულდა