პროფკავშირების ევროპის რეგიონული საბჭო - სხდომას მართავს