პროფკავშირების ავსტრიული სკოლის მესამე ნაკადმა სწავლა დაასრულა