პროფკავშირები უმუშევართა დაზღვევის საკითხის კვლევას იწყებს