პროფკავშირები შრომის პირობების დეპარტამენტს შეხვდა