პროფკავშირები საექსპერტო კომპანიის მიერ ტყიბულის შახტებზე მომზადებული დასკვნის გასაჯაროვებას მოითხოვს