პროფკავშირები „რუსთავის სამშობიარო სახლში“ შრომის ინსპექციის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარვევების დაუყოვნებლივ გამოსწორებას მოითხოვენ