პროფკავშირები მოდის ინდუსტრიაში - შრომითი უფლებების გაპროტესტებამ შედეგი გამოიღო