პროფკავშირები კორონავირუსთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს გასცემს