5 აპრილს პროფკავშირები აგარაში ჩავა და ქარხნის თანამშრომლებს სურსათ-სანოვაგეს ჩაუტანს.