პან-ევროპული პროფკავშირის მმართველი კომიტეტი პანდემიით შექმნილი ახალი გამოწვევების განსახილველად შეიკრიბა