პროფკავშირებში მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ კანონპროექტის განხილვა გაიმართა