მძღოლების პროტესტი რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე