კულტურის ცენტრში ფართომასშტაბიანი შეხვედრა გაიმართა