კომპანია „ქართული სახლი“ დასაქმებულთა ფუნდამენტურ უფლებებს ლახავს