კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა და ისევ მშენებლობაზე!