შსო-ს ( ILO) პროგნოზით, COVID-19 შედეგად მთელ მსოფლიოში 25 მილიონამდე სამუშაო ადგილი დაიკარგება.