იძულებითი და სავალდებულო შრომის აკრძალვა - რა რეკომენდაციებს იძლევა სახელმწიფო დეპარტამენტი 2021 წლის ანგარიშში