„ფრონტერას“ თანამშრომლები სახელფასო დავალიანების დაფარვას ითხოვენ