ევროსაბჭო მიესალმება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ასწლეულის დამტკიცებას შრომის სფეროს მომავალთან დაკავშირებით