დელისიადან გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელის განხილვა იწყება