„დელისიადან" გათავისუფლებული თანამშრომლების სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით მორიგი აქცია გაიმართა