ეთერ მათურელი

გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე

ეთერ მათურელი

ეთერ მათურელი – გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე

ეთერ მათურელმა პროფკავშირული საქმიანობა დაიწყო 1985 წლიდან, როდესაც  აირჩიეს მომსახურების, კომუნალური და ადგილობრივი მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარედ. 1996 წლიდან მუშაობდა საქართველოს პროფესიული კავშირების კავშირების გაერთიანების საორგანიზაციო სექტორის გამგედ.

2009 წელს აირჩიეს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილედ. მომდევნო ორმა საარჩევნო ყრილობამ ეთერ მათურელი პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილედ კვლავ აირჩია. 2010 წლიდან იგი არის პროფკავშირების პან ევროპული რეგიონული საბჭოს ქალთა კომიტეტის წევრი, ხოლო 2016 წლიდან კი ამავე კომიტეტის პრეზიდენტი. ე. მათურელი არის პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტის თავმჯდომარე.

გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე – ეთერი მათურელი

ხელმძღვანელობს:

  1. გაერთიანების საორგანიზაციო საქმიანობას;
  2. გაერთიანების წევრ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის საკითხებს;
  3. გაერთიანების სოლიდარობის ფონდს;
  4. გენდერულ თანასწორობის, ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებს.