საქართველოს პროფკავშირებმა დანიის პროფკავშირების განვითარების სააგენტოსა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით შრომის უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით სემინარები ჩაატარა

მიმდინარე კვირაში (28 ნოემბერი – 1 დეკემბერი)საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ, დანიის პროფკავშირების განვითარების სააგენტოსა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერითშრომის უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავებასთან დაკავშირებით სემინარები ჩაატარა. პირველი ორი დღე სოფლის მეურნეობის დარგში, შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვისა და კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესების გზების განხილვას დაეთმო. მომდევნო დღეებში კი, განხილულ იქნა ის საკითხები, რომლებიც შრომის უსაფრთხოების კუთხით, პროფესიული კავშირების […]