იქნება სოლიდარობა – ყველაფერი გამოვა

შრომის დაცვა
შრომითი უფლებები საქართველოს სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშში

შრომითი უფლებები საქართველოს სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშში

შრომის უფლება შრომის უფლება, სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებს შორის, ადამიანის ერთ-ერთ ძირითად უფლებას მიეკუთვნება. შრომასთან დაკავშირებული უფლებები დეკლარირებულია როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულებებში,625 ასევე საქართველოს კონსტიტუციაში,626 საქართველოს ორგანულ კანონში – „საქართველოს შრომის კოდექსი“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონსა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში. საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლი იცავს ადამიანის შრომის უფლებას, ხოლო ქვეყნის უზენაესი კანონის მე-13 მუხლით...

გამოხმაურება

 გაზეთ "მთელი კვირა"-ში მ/წლის 14 იანვარს გამოქვეყნებულ წერილს, რომელიც შ.პ.ს. ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გადამამუშავებელი კომბინატის მუშის ემზარ ჯიქიძის მიერ 2008 წლის 02.04. მიღებულ მძიმე ტრავმას შეეხებოდა, გამოეხმაურა პროფკავშირები. გაერთიანების შრომის დაცვის სამსახური შეუდგა მოკვლევის მასალების ექსპერტიზასა და ანალიზს დაზარალებულისათვის სამართლებრივ-სოციალურ საკითხებში დახმარების აღმოსაჩენად.

დასაქმებულთა საყურადღებოდ!

 დასაქმებულთა საყურადღებოდ!  საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება გამცნობებთ, რომ თუ მიგაჩნიათ, რომ  სამუშაო ადგილი (ან პირობები), სადაც თქვენ მუშაობთ საშიშია  თქვენი ან სხვა დასაქმებულის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის, აგრეთვე არ გეძლევათ დამცავი საშუალებები სამუშაოს საშიშროების, სიმძიმის ან მავნეობის გათვალისწინებით, ან ირღვევა თქვენი შრომითი და სხვა უფლებები, სამართლებრივი და პრაქტიკული კონსულტაციებისათვის მოგვმართეთ:  0177, ქ.თბილისი,  ვაჯა_ფშაველას გამზ.#1/43, tel.  ...

დარღვევები სამშენებლო სამუშაოებზე კვლავ გრძელდება

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2007 წელს წარმოებაში მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად დაიღუპა 54 და დაშავდა 26 დასაქმებული. მომხდარი უბედური შემთხვევებიდან – 32 – ე.ი. (25%) სამშენებლო სამუშაოებზე მოდის. 32 შემთხვევიდან 21 მშენებლობაზე დასაქმებულის სიკვდილით დამთავრდა. სასიკვდილო შემთხვევებიდან ნახევარზე მეტი (11) მშენებარე ნაგებობებიდან გადმოვარდნის შედეგად მოხდა. გაერთიანების შრომის ტექნიკური ინსპექტორების მიერ მ/წლის ოქტომბერში ჩატარებული ფოტოგადაღებების...

"საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის" ელექტრიკოსის დაღუპვის შემთხვევა

 2007 წლის 28 მაისს გორის რაიონის ს. ტყვიავთან, 10 კვ ფიდერ "მეღვრეკისის" გადამცემი ხაზის განშტოებაზე ს.ს. "საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის" ელექტრიკოსი ზურაბ ნაოჭაშვილი სამუშაო ადგილზე დაიღუპა. ზურაბ ნაოჭაშვილს დარჩა მეუღლე, ორი შვილი და მოხუცი დედა. დამსაქმებელმა შექმნა ტენდენციური კომისია, გააყალბა გამოკვლევის მასალები, რათა მომხდარი შემთხვევა დაღუპულისთვის დაებრალებინა. საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირების შრომის ინსპექციამ ჩაატარა გამოკვლევის...

აფეთქება "ჯორჯიან მანგანეზში"

 შპს "ჯორჯიან მანგანეზში" მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 2 ადამიანი და დაშავდა რამდენიმე მუშაკი, რომლებიც ადმინისტრაციამ არ გამოააშკარავა და დამალა. დირექტორი თვითონ შევიდა გამოკვლევის კომისიაში, რაც ეწინააღმდეგება გამოკვლევის დებულებას და დირექცია შეეცადა დაბალი ტექ. პერსონალისთვის დაებრალებინა შემთხვევა. არ მომხდარა ამოფრქვეული და სადნობად გამზადებული მადანის და სხვა კომპონენტების ლაბორატორიული ანალიზი. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ინსპექტორებმა გამოიკვლიეს...