6  კვირიანი  გაფიცვის შემდეგ "ვერიზონი"-ს თანამშრომლები გამარჯვებას აღნიშნავენ