450 დასაქმებული ხელფასის გარეშე – რა ხდება შპს "დემეტრე 96“–ში?