4 წლიანი სასამართლო პროცესი პროფკავშირების გამარჯვებით დასრულდა