პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის სოლიდარობა რკინიგზელებს