პროფკავშირების სიძლიერის გამოცდა

საერთაშორისო კონფერენცია: „ტექნოლოგიები და დასაქმების ახალი ფორმები – პროფკავშირების სიძლიერის გამოცდა და შესაძლებლობები უფრო აქტიური ორგანაიზინგისთვის.“ სტატიის ავტორი: დავით არაბიძე 2017 წლის 15 სექტემბერს საქართველოს პროფესიული…

შრომის უსაფრთხოება, პოლიტიკა და გამოწვევები

ბიზნეს გაერთიანების „საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის“ ინიციატივით, დამსაქმებელთა საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOE)  ეგიდითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში გაიმართა ორდღიანი კონფერენცია თემაზე „საქართველოში ების მხრივ  არსებული პოლიტიკა,…