ქალთა შრომითი უფლებები – ტრეინინგი ცნობიერების ამაღლებისთვის

  საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ ამერიკის შეერთებული…