საქართველოს პროფკავშირების დამოუკიდებლობის დეკლარაცია

სტატიის ავტორი; დავით არაბიძე საქართველოს პროფკავშირების დამოუკიდებლობის 27 წელი. საქართველოს პროფკავშირების რესპუბლიკური საბჭოს მე-19 ყრილობამ 1990 წლის 29 ივნისს დაასრულა ძველი პროფკავშირული ცხოვრება და საფუძველი დაუდო…

43 აღდგენილი ხელოვანი

სტატიის ავტორი: დავით არაბიძე   თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრში ხეოვნების მუშაკთა ჩართულობით, გათავისუფლებული 43 თანამშრომელი თანამდებობაზე აღადგინეს. ასევე პროფკავშირის აქტიურობით შრომის ინსპექციის…