სოციალური პარტნიორობის კომისიისთვის, საკითხებს სპეიციალურ შეხვედრაზე ამზადებენ

ბათუმში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ინიციატივით, შრომის საკითხებზე, სპეციალური შეხვედრა გაიხსნა. სტრატეგიული დაგეგმარების შეხვედრა, სამმხრივი სოციალური პარტნიორობის კომისიისთვის საკითხების მომზადებას ისახავს მიზნად. შეხვედრაში მონაწილეობენ საქართველოს შრომის,…