გაფიცული მუშები და კაცი, რომელიც „ის თამრო“ აღარ არის...