ხალხი პრეზიდენტს უფრო არ ენდობა, ვიდრე პროფკავშირს