საქართველო - „ექსპერიმენტი: დავიწყებული რევოლუცია“.