საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროშა