ხელფასის გლობალურმა ფორუმმა საარსებო მინიმუმის მიღების უფლება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებად აღიარა