ჭიათურის მაღარო "პერევისაში" ორი დასაქმებული დაშავდა