წლის ბოლომდე ათასობით ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩება