შრომის საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებთან დაკავშირებულ საკითხზე თბილისში სპეციალური ტრეინინგი ტარდება