შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მშრომელთა ღონისძიებების მთავარი სპეციალისტის, სერგეუს გლოვაცკასი მოსალოცი წერილი