შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მშრომელთა ღონისძიებების მთავარი სპეციალისტის, სერგეუს გლოვაცკასი მოსალოცი წერილი

molocvaბ-ნ ირაკლი პეტრიაშვილს,

საქართველოს პროფესიული კავშირების Gგაერთიანების თავმჯდომარეს

GTUC- ს წევრებო,

ძვირფასო ირაკლი,

მინდა გულწრფელად მოგილოცოთ შრომის კოდექსში შეტანილი წარმატებული ცვლილებები.

დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ცვლილებები საქართველოს მშრომელებსა და ხალხს სასიკეთოდ წაადგება.

ამ გამარჯვებაში მთავარი ცვლილი საქართველოს პროფკავშირებმა და პირადად თქვენ შეიტანეთ.

თქვენ გაიმარჯვეთ, რადგან გაუძელით ყველა ზეწოლას და ჩვენი საქმე მართალი იყო.

ეს გამარჯვება მნიშვნელოვანი წამახალისებელი ფაქტორია მშრომელებისათვის და იმედის მომცემი მაგალითი – მსოფლიოსათვის, რომ იბრძოლონ თავიანთი უფლებებისათვის.

სერგეუს გლოვაცკასი

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის

მშრომელთა ღონისძიებების მთავარი სპეციალისტი