"შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა" არ შეესაბამება არც საერთაშორისო სტანდარტებს და არც საზოგადოების მოთხოვნებს