პროფკავშირსა და "ჯორჯიან მანგანეზს“ შორის ახალი კოლექტიური ხელშეკრულება დაიდება