შარონ ბაროუ G20-ის ქვეყნების ეკონიმიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებს