ყველაზე დაბალი ხელფასები განათლების სექტორში დასაქმებულებს აქვთ