ქსნის მინის ტარის მწარმოებელ ქარხანაში პროფკავშირის კრება გაიმართა