ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 3,2 პროცენტით გაიზარდა