ფიჯის პროფკავშირის ლიდერების წინააღმდეგ ბრალდებები მოიხსნა