ტყიბულში მომხდარი ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ შრომის უსაფრთხოების კუთხით სერიოზული პრობლემები არსებობს